MWG

Medicus Wesken Gesundheitszentrum

Doelstellingen

Doelstellingen

Als je de mensen vraagt wat ze het belangrijkste vinden voor zichzelf en hun familie, dan antwoorden de meesten: gezondheid.

Wij werken voor het welzijn van onze patienten. Het is ons doel hen de best mogelijke medische verzorging te veschaffen. We willen ervoor zorgen dat ze lang gezond blijven en, in geval van ziekte, snel weer gezond worden. Daartoe stellen we een breed spectrum aan kennis en kunde ter beschikking.

Bezonder belang hechten we aan een persoonlijke
en vertrouwensvolle relatie met onze patienten.

We steunen op een geneeskundige kennis, die alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden benut, maar toch de mens als geheel benadert. Lichamelijke en geestelijke problemen alsook de sociale omgeving van de patient hangen samen. Een vertrouwensvolle arts-patientenrelatie is de sleutel tot genezing.

Kollegiale samenwerking wordt in ons
gezonheidscentrum groot geschreven.

De samenwerking van der verschillende specialismen die in het Medicus Wesken Gesundheitszentrum ter beschikking staan maakt het mogelijk de patient uit verschillende oogpunten te benaderen. Op deze wijze bereiken we een volledig beeld zo dat ook een specifiek therapieconcept kan opgesteld worden.

Netwerkvorming

Ook met de andere kollega's en therapeuten in het gezondheidssysteem, dichtbij, maar ook verderop, wordt een enge samenwerking onderhouden. Als voorbeeld is de oprichting van de "Gesundheitsregion südliches Emsland" te noemen.

We streven naar een betere preventie en een vroegtijdige herkenning van ziekten.

We informeren onze patienten over alle mogelijkheden van preventief onderzoek voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Daarenboven nemen we deel aan programma's in het kader van gezondheidszorg in bedrijven. In seminaries en studiedagen geven we informatie over een gezonde levenswijze.

De kwaliteit van ons werk wordt voortdurend onderzocht en verbeterd.

De werking van ons Centrum werd in een handboek voor kwaliteitsmanagement vastgelegd, dat door een onafhankelijke expertise goedgekeurd werd volgens de strenge DIN EN ISO 9001:2008 Norm. In regelmatige afstanden worden deze standaards gekontrolleerd.

Onze medewerksters en medewerkers nemen regelmatig aan bijscholingen deel. Daarbij gaat het niet alleen om wettelijk verplichte refresher-cursussen, maar ook om vrijwillige studiedagen, die ten dele ook in het eigen seminarielokaal plaats vinden.

We denken ook specifiek aan de verschillende noden van onze patienten, al naar gelang hun leeftijd. Daartoe hopen we in afzienbare tijd verdere service te kunnen aanbieden. We denken bij voorbeeld aan kinderopvang voor de kinderen van medewerkers en patienten en een mobiele dienst voor patiententransport. We wensen ons centrum uit te bouwen tot draaischijf van gezondheidsinformatie, waarbij ook de samenwerkinhg mit bestaande zelfhulpgroepen uiterst balangrijk is.

Het gezondheidsteam van Medicus Wesken