MWG

Medicus Wesken Gesundheitszentrum

Wie was Medicus Wesken?

Medicus Andreas Wesken

Medicus Andreas Wesken woonde en werkte in het imposante huis aan der Andreasplatz, Lookenstra├če 10 in Lingen. De man was tot over de grenzen bekend en behandelde mensen van heinde en verre. De gevel van het huis is met een relief versierd, dat de heilige Andreas voorstelt en tevens aan hemzelf herinnert: de skulptuur toont namelijk een mes of skalpel in de hand van de afgebeelde persoon.

De faam van Andreas Wesken reikte over de grenzen van de toenmalige Nederlandse provincie heen. Hij was namenlijk geen dorpsbarbier of kwakzalver, zoals toentertijd vaak voorkwam. Andreas Wesken was arts met een officieel diploma, kende Latijn en volgde de traditie van de griekse heelmeesters, de wieg van de hedendaagse geneeskundige wetenschap.